Dokumenty

Przejdź do:
Akty prawne | Podania i wzory dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

Aby szybciej wyszukać dokumentu którego szukasz wciśnij Ctrl+F i wpisz pierwsze litery nazwy wzoru którego szukasz (np. „powt” jeśli chodzi Ci o „powtórzenie semstru”). Sprawdź jednak czy dokument znajduje się w sekcji odpowiedniej dla Twojego toku studiów!

Pod każdą kategorią dokumentów znajdziesz informacje gdzie składać dane wnioski.

Akty prawne

Studia Stacjonarne – podania i wzory

Podania dotyczące następujących spraw należy składać odpowiednio:

 

-wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w przypadkach przewidzianych w § 9 pkt. 1 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim (druk IOS) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w przypadkach specjalnych (druk IOS2) –  osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o przyznanie Indywidualnego Dostosowania Studiów (druk IDS) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o przyznanie Indywidualnego Toku Studiów – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o przedłużenie sesji (druk PS) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o kolejne w danym semestrze przedłużenie sesji (druk PS) – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o przywrócenie terminu egzaminu (druk PTE) – w odpowiednim dziekanacie

-wniosek o egzamin komisyjny (druk KOM) – w odpowiednim dziekanacie

-wniosek o powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis na następny semestr (druk WAR) – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o powtarzanie semestru (druk SEM) – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o urlop dziekański lub urlop zdrowotny (druk URL) – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o reaktywację na dzień obrony pracy dyplomowej (w oparciu o § 30 pkt. 7 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim), jeśli do dnia obrony pozostał co najmniej tydzień (druk REA) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o reaktywację w innych przypadkach, lub jeśli do dnia obrony pozostało mniej niż tydzień – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

-wniosek o wydanie legitymacji studenckiej bądź jej duplikatu – w odpowiednim dziekanacie

-wniosek o zmianę grupy w systemie USOSweb – osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

 

W pozostałych przypadkach wnioski należy składać w odpowiednim dziekanacie lub (gdy sprawa jest wyjątkowo pilna, bądź dużej wagi) osobiście u Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr. hab. Marka Jachimowskiego

Studia Niestacjonarne – podania i wzory

Podania dotyczące następujących spraw należy składać odpowiednio:

 

-wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w przypadkach przewidzianych w § 9 pkt. 1 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim (druk IOS) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w przypadkach specjalnych (druk IOS2) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o przyznanie Indywidualnego Dostosowania Studiów (druk IDS) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o przyznanie Indywidualnego Toku Studiów – osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr Małgorzaty Domagały

-wniosek o przedłużenie sesji (druk PS) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o kolejne w danym semestrze przedłużenie sesji (druk PS) – osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr Małgorzaty Domagały

-wniosek o przywrócenie terminu egzaminu (druk PTE) – osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr. Małgorzaty Domagały

-wniosek o egzamin komisyjny (druk KOM) – osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr. Małgorzaty Domagały

-wniosek o powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis na następny semestr (druk WAR) – w odpowiednim dziekanacie

-wniosek o powtarzanie semestru (druk SEM) – w odpowiednim dziekanacie

-wniosek o urlop dziekański lub urlop zdrowotny (druk URL) – osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr Małgorzaty Domagały

-wniosek o reaktywację na dzień obrony pracy dyplomowej (w oparciu o § 30 pkt. 7 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim), jeśli do dnia obrony pozostał co najmniej tydzień (druk REA) – do skrzynki na drzwiach odpowiedniego dziekanatu

-wniosek o reaktywację w innych przypadkach, lub jeśli do dnia obrony pozostało mniej niż tydzień – osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr Małgorzaty Domagały

-wniosek o wydanie legitymacji studenckiej bądź jej duplikatu – w odpowiednim dziekanacie

W pozostałych przypadkach wnioski należy składać w odpowiednim dziekanacie lub (gdy sprawa jest wyjątkowo pilna, bądź dużej wagi) osobiście u Kierownik Studiów Niestacjonarnych dr Małgorzaty Domagały