Koła Naukowe działające na Wydziale Nauk Społecznych

Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

kontakt.ikns@gmail.com

Przewodniczący:  Wiktoria Wosińska

wiktoria.wosinska@gmail.com, tel. 733-143-461

Opiekun: Dr Jacek Surzyn

Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu Śląskiego

www.knfilozofia.us.edu.pl

Przewodniczący:  Marcin Jakubas

jakubas.marcin@gmail.com, tel. 515-082-390

Opiekun: Dr Dariusz Bęben

Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego

kn.politologow.us@gmail.com

www.knp.us.edu.pl

Przewodniczący: Tomasz Kierkowicz

tel. 607-101-960

Opiekun: Dr Tomasz Słupik

Koło Naukowe Polityków Społecznych

knps.us@wp.pl

www.knps.us.edu.pl

Przewodniczący: Patrycja Łagosz

patrycja.a.lagosz@gmail.com, tel. 792-250-769

Opiekun: Dr Joanna Lustig

Koło Naukowe Socjologów

knsusl@gmail.com

www.facebook.com/KNSocUS

Przewodniczący:  Rafał Motyka

Opiekun: Dr Agata Zygmunt

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

knsm@us.edu.pl

www.knsm.us.edu.pl

Przewodniczący:  Dawid Pudło

dawid_sc51@wp.pl tel. 661-148-428

Opiekun: Dr hab. Miron Lakomy

Koło Naukowe Studium Pracy Socjalnej

kolonaukowesps@wp.pl

knstudiumpracysocjalnej.blog.pl

Przewodniczący: Aleksanda Szyińska

olkademolkaa@gmail.com, tel. 535-088-266

Opiekun: Dr Monika Szpoczek

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „MOSTY”

msd.mosty.us@gmail.com

www.miedzywmostowe.blogspot.pl

Przewodniczący: Justyna Kalinowska

justyna_kalinowska@onet.eu, telefon: 512 499 370

Opiekun: Dr Bernard Grzonka

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „Inicjatywa”

magazyn.suplement@gmail.com

www.suplement.us.edu.pl

Przewodniczący: Joanna Grzonka

joasia.grzonka@gmail.com, tel. 512-134-549

Opiekun: Dr hab. prof. UŚ Marian Gierula

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki

sknhs.wns.us@gmail.com

Przewodniczący: 

Dominika Śliwińska

Opiekun: dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ

sknhus@gmail.com

www.sknhus@gmail.com

Przewodniczący: Przemysław Jerzy Grajny

chwastek.karol@gmail.com tel.

 

Opiekun: Dr Mirosław Węcki

Śląskoznawcze Koło Naukowe „Sodalitas Silesiana”

sodalitassilesiana@gmail.com

www.silesia.wordpress.com

Przewodniczący: Krzysztof Bulla

krzysztof.bulla@gmail.com, tel. 507-831-477

Opiekun: Dr Tomasz Słupik

Koło Naukowe Doradców  Politycznych i Publicznych

Przewodniczący: Szymon Gutowski

s.gutowski@wp.pl

Opiekun: Dr hab. Waldemar Wojtasik

Studenckie Koło Naukowe Socjologii Reklamy i Komunikacji

knsriks@gmail.com

knsriks@us.edu.pl

Przewodniczący: Szymon Gondek

nonomnisgonzo@gmail.com

Opiekun: Dr Dorota Nowalska-Kapuścik

Koło Naukowe Narodowej Myśli Politycznej

Przewodniczący: Daniel Zuśka

knnmpus@gmail.com

Opiekun: ….

Koło Naukowe Myśli Lewicowej

Przewodniczący:

 

Opiekun: prof. Tomasz Czakon

Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu

https://www.facebook.com/DoradztwoFilozoficzneiCoaching

Przewodniczący: Julian Strzałkowski

julianstrzalkowski@gmail.com
tel. 660154836

 

 

Opiekun: dr Agnieszka Woszczyk

Koło Naukowe Polityki Praktycznej

Przewodniczący: Michał Strzyż

tel. 665293633

Opiekun: dr hab. Mariusz Kolczyński