O nas

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego tworzą wszyscy studenci UŚ. Samorząd jest jedynym demokratycznym i niezawisłym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej UŚ. 
Na poziomie Wydziału Samorząd Studencki jest reprezentowany przez Wydziałową Radę Samorządu, na szczeblu Uczelnianym jest reprezentowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. 
Głównymi zadaniami Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego jest:
- Reprezentowanie studentów przed Władzami Wydziału
- występowanie z wnioskami, postulatami, opiniami do Władz Wydziału (np. wnioskowanie o godziny dziekańskie)
- dbanie o dobro Studentów oraz promowanie życia studenckiego na Wydziale.

Członkowie RSS WNS

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Koordynator Organizacji Studenckich:
Członkowie:

Michał Strzyż

michalstrzyz95@gmail.com

665-293-633

Jacek Kiera

jacek.k-2012@o2.pl

Bartek Kubica

bartek1628@interia.pl

Robert Poloczek robert.poloczek@outlook.com

Izabela Sidur izabela.sidur@interia.pl

Piotr Kilian Piotr.kilian@o2.pl

Dawid Kubica dawidkubica86@gmail.com

Magdalena Wiża  magdawiza95@gmail.com

Michał Świderski mswiderski@onet.pl

Marcin Buhl

Łukasz Tobjasz

Daria Kokot

Alicja Nalepa

Angelika Mazur

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego:

Katarzyna Topolska